مرورگر شما جاوااسکریپت را پشتیبانی نمی کند یا ممکن است غیرفعال شده باشد.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه تجاری

لطفا اطلاعات کاربری خود را وارد نمایید

درخواست سرمایه گذاری

اروند

اروند

میزبان صنایع پشتیبان نفت

انزلی
انزلی

انزلی

بندر لجستیکی ترانزیت

قشم
قشم

قشم

بندر کلیدی ترانزیتی و صنعتی

چابهار
چابهار

چابهار

نقطه تلاقی کریدورهای ترانزیتی

ماکو
ماکو

ماکو

دروازه تجاری ایران و اروپا

ارس
ارس

ارس

دروازه تجاری ایران و قفقاز

کیش
کیش

کیش

نخستین منطقه آزاد تجاری - صنعتی کشور

مناطق ویژه اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی

مناطق ویژه اقتصادی

افزایش تراز تجاری، اشتغال و افزایش سرمایه گذاری

سیستان
سیستان

سیستان

جدیدترین منطقه آزاد تجاری-صنعتی کشور